Summer Programme - Week Six - Kids Activity Programme

Discover your activity programme below! 

Summer Programme

Week 6 - 11th July 2022 - 17th July 2022

Junior Residence - Kids

 

Week 6 - 11th July 2022 - 17th July 2022

Family Programme - Kids (Day Activities)

                                               

 

Week 6 - 11th July 2022 - 17th July 2022

Full Family Programme - Kids (Full Activities)