Summer Programme - Week Seven - Kids Activity Programme

Discover your activity programme below! 

Summer Programme

Week 7 - 18th July 2022 - 24th July 2022

Junior Residence - Kids 

                       

Week 7 - 18th July 2022 - 24th July 2022

Family Programme - Kids (Day Activities)

                          

Week 7 - 18th July 2022 - 24th July 2022

Full Family Programme - Kids (Full Activities)